Kronen vervangen? Hier lees je hoe het werkt

9 oktober 2015

Kronen vervangen?

Soms komt het voor dat de tandarts een kroon moet vervangen. Een kroon is een porseleinen kapje

dat op een kies of tand wordt gezet om deze te beschermen. Uit eigen ervaring van Tandarts Delft

blijkt dat er twee afspraken nodig zijn om een kroon te vervangen. Tijdens de eerste afspraak moet

de tand onderzocht worden en klaargemaakt voor het vervangen van de kroon, tijdens de tweede

afspraak wordt de kroon definitief geplaatst.

De eerste afspraak – onderzoek en voorbereidingen treffen

Wanneer je voor de eerste afspraak naar de tandarts komt zullen er foto’s worden gemaakt om te

kijken hoe de wortel van de tand ligt, maar ook om naar het omliggende bot te kijken. soms kan het

voorkomen dat er een wortelkanaalbehandeling moet plaatsvinden, voordat de kroon geplaatst kan

worden.

De voorbereiding

De tandarts zal het omliggende weefsel verdoven om pijnloos de tand aan de bovenkant en aan de

onderkant te kunnen slijpen. Zo wordt er ruimte gemaakt voor de kroon. Voorafgaand wordt er

gekeken naar wat voor soort kroon er geplaats gaat worden. Als je namelijk een metalen kroon krijgt,

zal deze veel dunner zijn dan een porseleinen kroon en zal er veel minder van je tand hoeven worden

afgeslepen. Wanneer de tand niet meer compleet is vanwege tandbederf, zal de tand opgebouwd

worden met vulmateriaal.

Tandtechnisch laboratorium

Wanneer de tandarts klaar is met slijpen zal er een afdruk worden gemaakt van het hele gebit. Op

deze manier kan er een kroon op maat gemaakt worden die geen invloed heeft op jouw beet. Deze

afdrukken worden gestuurd naar een tandtechnisch laboratorium, hier zal de kroon ook gemaakt

worden. Dit zal ongeveer twee a drie weken in beslag nemen. Om de afgeslepen tand te beschermen

zal de tandarts een tijdelijke kroon op je tand plaatsen.

Je moet heel voorzichtig omgaan met deze tijdelijke kroon. Je kunt beter geen kleverige of taaie

dingen eten en je kunt het beste kauwen met de goede kant (dus niet waar de kroon zit). Zorg ervoor

dat je zo min mogelijk harde etenswaren eet, dit kan ervoor zorgen dat de kroon losraakt.

Tweede afspraak – het plaatsen van de permanente kroon

Wanneer je voor de tweede keer bij je tandarts komt zal de tijdelijke kroon verwijderd worden en de

nieuwe zal dan definitief worden geplaatst. Er wordt gekeken of de kroon goed zit en of de kleur juist

is. de tandarts zal je tand of kies wederom verdoven om de kroon te plaatsen. Deze wordt vastgezet

met cement.