Zorgkosten in 2015: tandarts kosten lager, basisverzekering duurder

18 november 2014

Het is weer november en dat betekent dat we langzamerhand weer moeten gaan kijken naar onze zorgverzekering voor het komende jaar. Onlangs maakte VGZ als eerste van de vier grote verzekeraars de basispremie bekend. Deze zal volgend jaar gemiddeld zo’n 20 euro per maand hoger uitvallen. Gelukkig is er ook goed nieuws:  vanaf juli 2015 zijn de tandarts kosten lager. De prijsdaling verschilt per behandeling, maar gemiddeld zullen de kosten zo’n 5% lager zijn.

Tandarts kosten lager: goed nieuws voor iedereen?

Tandarts kosten lagerMaar wat zijn nu de gevolgen voor de portemonnee? Wat heeft dit voor invloed op het eigen risico? En kan ik straks nog wel naar de tandarts? Omdat er vaak nog veel onduidelijkheid over zorgverzekeringen heerst zullen we eerst even kort uitleggen hoe de verzekeringen zijn opgebouwd.

Een basisverzekering is wettelijk verplicht en vergoedt een aantal standaardbehandelingen. Afgezien van de tandarts kosten voor kinderen onder de 18 jaar en een aantal specifieke behandelingen wordt het bezoek aan de tandarts of kaakchirurg doorgaans niet vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom bieden verzekeraars ook zogenaamde aanvullende verzekeringen aan, waarmee mensen zich kunnen verzekeren voor bijvoorbeeld de kosten van de tandarts, fysiotherapie of een ziekenhuisbezoek in het buitenland.

Tandarts kosten lagerDe term aanvullende verzekering geeft eigenlijk al aan dat deze verzekering als het ware een aanvulling is op de basisverzekering. Hoewel er vaak wordt gesproken over ‘de zorgverzekering’ koopt men in feite twee verschillende producten die inhoudelijk niet zo veel met elkaar te maken hebben. De basisverzekering staat ‘los’ van het tandartsbezoek en de vergoedingen gaan bij de verzekeraar uit twee verschillende potjes. In tegenstelling tot de basisverzekeringen is de markt van de aanvullende verzekeringen een redelijk vrije markt: zorgverzekeraars mogen zelf bepalen welke behandelingen wel en welke niet door de tandartsverzekering vergoed worden.

Tandartsverzekering en het eigen risico

Het eigen risico wordt in 2015 verhoogd naar € 375,-. Dit eigen risico hoort bij de basisverzekering en geeft weer welk deel van de zorgkosten u zelf moet betalen voordat u een beroep kan doen op uw zorgverzekering. Dit betekent dat u wanneer u bijvoorbeeld geopereerd wordt u de eerste € 375,- zelf zal moeten betalen. Omdat een tandartsbezoek niet door de basisverzekering vergoed wordt, heeft het eigen risico verder géén invloed op de tandarts kosten. Dat betekent dat dit eigen risico ook géén invloed heeft op de tandartsverzekering. De tandarts kosten worden dus ongeacht de vergoedingen uit de basisverzekering lager.

Tandarts kosten lager in 2015

Tandarts kosten lagerDe tandartstarieven worden bepaald door de tandartsen zelf, maar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de maximumtarieven voor verschillende behandelingen vast. De NZa bepaalt deze tarieven door te kijken naar de gemiddelde tarieven die door tandartsen in rekening zijn gebracht. Omdat deze gefactureerde bedragen zijn gedaald, heeft de NZa de maximumtarieven ook verlaagd. In 2015 zullen de tandarts kosten dus lager zijn dan in 2014. Een periodieke controle, het vullen van gaatjes en het trekken van een kies zullen gemiddeld 5% goedkoper worden. De maximumprijzen voor de orthodontist zullen gemiddeld met 1,5 % dalen. De uitgebreide tarievenlijst voor tandtechniek is te vinden op de website van de NZa. De tandartstarieven zijn lager per 1 juli 2015.

Tandarts kosten en de tandartsverzekering

Er zijn op dit moment nog maar weinig aanvullende verzekeringen bekend gemaakt. Hoewel de tandarts kosten lager worden, is het echter niet te verwachten dat dit grote invloed zal hebben op de samenstelling van de aanvullende pakketten. De tandartstarieven dalen in vergelijking met de gemiddelde tandartsverzekering namelijk maar nauwelijks. De meeste zorgverzekeraars hebben pakketten van € 250, € 500 of meer dan € 500,-. De 5% die de tandarts kosten lager zullen worden, zijn daarbij doorgaans te weinig om een ander pakket te kiezen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het verstandig kan zijn om de eigen tandartsuitgaven eens tegen de loep te houden en te kijken of de huidige verzekering hier nog wel bij aansluit. Let daarbij ook op de aandachtspunten van een tandartsverzekering. Het feit dat in het algemeen de tandarts kosten lager zullen zijn zal niet zo gek veel invloed hebben op de pakketkeuze, maar dat betekent niet dat uw huidige verzekering de meest geschikte is.

Tandartsinformatie helpt

Tandartsinformatie.nl kan u helpen bij het vinden van een tandartspraktijk bij u in de buurt. Verder is op onze website uitgebreide informatie over verschillende tandartsbehandelingen te vinden.