Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website www.tandartsinformatie.nl stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden en bepalingen.

  1. De site www.tandartsinformatie.nl verstrekt informatie aan u als gebruiker. De informatie is met de grootste zorg samengesteld. Aan de inhoud van informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
  2. Eventuele links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Tandarts informatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van externe bronnen of links en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden in deze sites of informatiebronnen.
  3. Tandarts informatie staat er niet voor in dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Neem contact op met uw tandarts voor advies en begeleiding.
  4. Oneigenlijk gebruik van de website en inhoud is niet toegestaan. De informatie die wordt verschaft op tandartsinformatie.nl mag niet worden verveelvoudigd of voor andere doelen worden gebruikt.
  5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enige opzicht verband houdt met het gebruik van www.tandartsinformatie.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Tandarts informatie te kunnen raadplegen.
  6. Deze website is niet bedoeld om persoonlijke tandheelkundige adviezen te geven en vervangt in geen geval een medisch consult.
  7. De bedrijvengids van Tandartsinformatie.nl bevat beknopte informatie van diverse tandheelkundige praktijken. Tandheelkundigen kunnen voor een bedrag van € 247,- per jaar worden opgenomen in de bedrijvengids. Wanneer een praktijk zich voor 1 januari 2015 aanmeldt, is de opname in de bedrijvengids voor heel 2015 gratis. Op 1 december 2015 ontvangt de praktijk een bericht om zich voor het volgende jaar aan te melden. Indien Tandartsinformatie.nl géén reactie op dit bericht krijgt, zal de inschrijving per 1 januari 2016 automatisch worden beëindigd.
  8. De bedrijfspagina’s van Tandartsinformatie.nl bevatten de door tandheelkundig praktijken aangeleverde informatie. Tandheelkundigen kunnen een eigen bedrijfspagina aanvragen voor een bedrag van € 100,- per maand of € 1.000,- per jaar.  Wanneer een praktijk zich voor 1 januari 2015 aanmeldt, is de bedrijfspagina voor heel  2015 gratis. Op 1 december 2015 ontvangt de praktijk een bericht om zich voor het volgende jaar aan te melden. Indien Tandartsinformatie.nl géén reactie op dit bericht krijgt, zal de inschrijving per 1 januari 2016 automatisch worden beëindigd.
  9. Tandartsinformatie.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in de bedrijvengids en/of de bedrijfspagina.