Parodontologie

Parodontologie is een discipline binnen tandheelkunde. Parodontologie houdt zich bezig met de weefsels rondom de tanden. Wat kan parodontologie voor u betekenen?

Wat is parodontologie?

Parodontologie

Parodontologie is binnen de tandheelkunde een discipline die zich bezighoudt met de weefsels rondom de tanden. Denk daarbij aan tandvlees, kaakbot en ligament. Deze discipline richt zich vooral op het behandelen van ontstoken tandvlees en andere weefsels rond de tand. In de parodontologie zorgt men ook voor een hersteltraject na behandeling en genezing. Het is namelijk mogelijk dat na behandeling defecten zijn ontstaan, die een goede nazorg vereisen. Parodontologie is vaak nodig na een lange periode van roken, diabetes en een slechte mondhygiëne. Deze factoren hebben een negatieve invloed op het ontstaan en het verloop van parodontitis (ontstoken steunweefsels). Parodontologie is vaak nodig, omdat op de langere termijn zelfs kaakbot verloren kan gaan en tanden uiteindelijk los zullen komen te staan. Ook bloedingen aan het tandvlees zijn een duidelijke indicator dat er problemen zijn. Tandartsen en mondhygiënisten screenen het gebit bij de halfjaarlijkse controle op tandvleesproblemen en zullen indien noodzakelijk doorverwijzen naar een specialist in parodontologie.

Oorzaken noodzakelijke parodontologie

Er zijn verschillende indicatoren die aangeven dat er een risico bestaat op het ontwikkeling van problemen die uiteindelijk door de toepassing van parodontologie verholpen moeten worden. Tandplak is een belangrijke oorzaak van ontstoken tandvlees. Wanneer de rand van het tandvlees ontstoken is, spreekt men van gingivitis. Dit is een bekend verschijnsel in de parodontologie. Het is belangrijk dat mensen alert zijn op de symptomen van ontstoken tandvlees. Bloedingen aan het tandvlees zijn hiervan de duidelijkste voorbeelden. Het komt ook voor dat het tandvlees zich terugtrekt, of de stand van de tanden verandert. Andere symptomen zijn losstaande kiezen, of het ervaren van hinder door een vieze smaak in de mond of een slechte adem.

Behandeling parodontologie

In de meeste gevallen zal de specialist in parodontologie tandplak en tandsteen onder het tandvlees verwijderen. Voor deze professionele gebitsreiniging worden in de parodontologie speciale instrumenten gebruikt. Zodra de patiënt in staat is zelf zijn gebit goed schoon te houden is de eerste fase van de behandeling in parodontologie afgerond. Door het verwijderen van de plak en tandsteen verdwijnt de ontstekingsreactie. Het verloren steunweefsel zal zich echter helaas niet kunnen herstellen. Na drie maanden zal de patiënt daarom nogmaals beoordeeld worden en kan een verdere behandeling binnen de parodontologie nodig zijn. Deze behandeling kan onder andere bestaan uit:

  • het verwijderen van tandsteen onder tandvlees in de tandvleeszakken
  • botcorrecties in geval van problemen rond de tanden
  • het verwijderen van tandvlees om de kans op ontsteking te verminderen
  • teruggetrokken tandvlees behandelen
  • kroonverlenging

Een vervolgbehandeling in parodontologie bestaat dus vaak uit een behandeling waarbij een chirurgische aanpak van de restproblemen noodzakelijk is.

Nazorg parodontologie

Wanneer alle behandelingen omtrent parodontologie succesvol zijn afgerond, is het van groot belang om een nazorgplan parodontologie op te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat er in de toekomst een nieuwe ontsteking ontstaat. De patiënt speelt daarbij zelf een grote rol. Er moet grote aandacht aan het gebit en de verzorging geschonken worden. Er worden daarvoor tips en duidelijke instructies gegeven door de specialisten binnen de parodontologie. De frequentie van nazorgbehandelingen parodontologie worden per patiënt vastgesteld. In de meeste gevallen is dat gedurende de eerste twee jaar elk kwartaal. Hierna kan afhankelijk van de discipline van de patiënt het aantal sessies verminderd worden. De deelname aan een nazorgprogramma parodontologie is een essentieel onderdeel van de totale behandeling. Gebeurt dit niet, of niet voldoende, dan is de kans zeer groot dat de patiënt na vijf jaar weer met vergelijkbare klachten als aan de start van de behandeling parodontologie geconfronteerd wordt.

Kijk voor meer informatie op tandarts informatie. Ook brengen we u graag in contact met een specialist op het gebied van parodontologie. Daarvoor kunt u het contactformulier invullen of een praktijk zoeken bij u in de buurt. We helpen u graag verder!

Bekijk ook informatie over: