Verstandskies

Verstandskies

Wat is een verstandskies, waarom moet deze verwijderd worden en hoe verloopt de behandeling na het verwijderen? Lees alles over de verstandskies.

Wat is een verstandskies?

Een verstandskies is de laatste kies in een rij tanden en begint bij de meeste mensen rond het 20e jaar door te breken. Vaak wordt gedacht dat de naam ‘verstandskies’ afgeleid is van de verre stand achter in de mond, maar dit is onjuist. Aangezien de gemiddelde verstandskies doorbreekt tussen het 18e en 25e levensjaar legt men een verband met het toenemen van het verstandelijk vermogen. In het Engels heet een verstandskies dan ook “wisdom tooth’. In het vroegere Nederlands werd al gesproken over ‘wijsheidskies’. Tegenwoordig is de benaming ‘verstandskies’ echter het meest gebruikt. Bij ongeveer 25% van de mensen verschijnen een of meerdere verstandskiezen helemaal niet. Vier procent van de mensen krijgt zelfs geen enkele verstandskies.

Waarom moet een verstandskies verwijderd worden?

Een verstandskies wordt vaak op jonge leeftijd preventief verwijderd. Hiermee worden problemen op latere leeftijd voorkomen. Als een verstandskies niet verwijderd wordt en klachten gaat geven, zal de verwijdering een stuk lastiger verlopen. Bij een preventieve verwijdering van een verstandskies zijn minder complicaties te verwachten en zal de ontstane wond sneller genezen. Niet elke verstandskies hoeft preventief verwijderd te worden. De voordelen van verwijdering wegen niet altijd op tegen de mogelijk te verwachten klachten aan de verstandskies in de toekomst. Heeft u een verwijzing naar de kaakchirurg gekregen van uw tandarts, dan kan deze u bij een bezoek verder uitvoerig voorlichten. De uiteindelijke beslissing ligt bij uzelf. Weeg de voor- en nadelen daarbij goed af en neem het advies van de kaakchirurg mee in uw overwegingen.

Er zijn een aantal redenen die een rol spelen bij de keuze om een verstandskies te verwijderen:

  • Indien er in de kaak te weinig ruimte is, waarbij een verstandskies geheel of gedeeltelijk onder het tandvlees blijft liggen. Het risico bestaat dat onder het tandvlees bacteriën achterblijven, die het tandvlees en kaakbot rondom de verstandskies zullen ontsteken;
  • Wanneer u het gebied rond de verstandskies niet meer goed kunt schoonhouden;
  • er is sprake van tandbederf in de verstandskies;
  • indien de verstandskies de naastliggende kies beschadigt;
  • het tandzakje waarin de verstandskies is gevormd zich vergroot tot een cyste.

Verstandskies: de behandeling

Meestal vindt het verwijderen van een verstandskies plaats bij de kaakchirurg onder plaatselijke verdoving en duurt dit ongeveer een half uur per kies. De verdoving is hetzelfde als u bij de tandarts gewend bent. Wanneer u in de stoel van de kaakchirurg merkt dat de verdoving niet voldoende werkt, kunt u dit kenbaar maken. Zodra de verdoving goed werkt, zal de kaakchirurg het tandvlees losmaken, waarbij hij ruimte rond de kies vrij zal maken. In de meeste gevallen gebeurt dit met een boor, die vaak ook bij tandartsen gebruikt wordt. Wanneer de kies vrij ligt, kan deze verwijderd worden. Soms ligt de verstandskies gekanteld en is het nodig om de kies in twee of meerdere delen te verwijderen. Hierna wordt het tandvlees gehecht met materiaal dat vanzelf oplost. Op de wond wordt een speciaal gaasje aangebracht, waarop stevig gebeten moet worden. Op deze manier ontstaat extra druk op de wond, waarmee een eventuele nabloeding kan worden voorkomen. Dit gaasje mag al een half uur na de behandeling verwijderd worden.

Na de behandeling van een verstandskies

Waarschijnlijk ervaart u nog enkele uren na het verwijderen van een verstandskies een verdoofd gevoel. Denk er daarbij ook aan dat het concentratievermogen en de reactiesnelheid anders dan normaal kunnen zijn. In de meeste gevallen hebben patiënten last van pijn, zwelling en een lichte temperatuurverhoging. Deze klachten kunnen bestreden worden met medicijnen, waar u een recept voor meekrijgt.

Voor meer informatie gaat u naar tandarts informatie of kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Via ‘praktijk zoeken‘ kunt u bovendien op zoek naar een goede tandartspraktijk bij u in de buurt. We kunnen ook een geschikte tandarts voor u zoeken die u verder kan helpen. We staan u graag te woord.

Bekijk ook informatie over: