Tandartstarieven

Op deze pagina vindt u informatie over de tandartstarieven van de laatste jaren en uiteraard ook de nieuwste tarieven van 2016 en de eventuele wijzigingen met betrekking tot deze tarieven.

Tandartstarieven 2013-2014

De tandartstarieven voor 2014 zijn net als in 2013 vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit betekent dat de maximumtarieven voor elke tandarts gelijk zijn. De tarieven voor 2014 zijn met 3.79% geïndexeerd ten opzichte van 2013. Er is één nieuwe prestatiecode toegevoegd, namelijk T96 “uitgebreide voedingsanalyse”. Daarnaast is de prestatiecode T57 is aangepast, en is nu met techniekkosten te berekenen. De laatste jaren wordt er voor de tandartstarieven, met uitzondering van het jaar van de vrije tarieven (2012), gebruik gemaakt van het UTP tarievensysteem. Er heeft voor 2014 geen clustering van de tarieven plaatsgevonden, zoals eerder in 2012 wel het geval was.

Tandartstarieven 2014-2015

Omdat de gemiddelde tarieven die door tandartsen in rekening zijn gebracht in 2014 zijn gedaald, heeft de NZa de maximumtarieven ook verlaagd. Als gevolg hiervan zullen de maximale tandartskosten vanaf 1 juli 2015 lager zijn. Een periodieke controle, het vullen van gaatjes en het trekken van een kies zullen gemiddeld 5% goedkoper worden. De maximumprijzen voor de orthodontist zullen gemiddeld met 1,5% dalen. De uitgebreide tarievenlijst voor tandtechniek is te vinden op de website van de NZa.

Tandartstarieven 2015-2016

De tandartstarieven 2016 zijn al relatief vroeg bekend gemaakt. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tandartstarieven voor 2016 wijken nauwelijks af ten opzichte van het jaar ervoor dus dat is goed bericht. Omdat de tarieven uit meerdere onderdelen bestaan raden wij dan ook aan om voor alle behandelingen vooraf aan de tandarts een begroting te vragen. Zo voorkomt u een hele hoge verassingen.

De nieuwe tarieven vindt u hier:

orthodontietarieven_2016 tandartstarieven_2016

Vraag om een begroting voor behandelingen boven de 250 euro

Tandheelkundige behandelingen bestaan vaak uit verschillende onderdelen. Zo kan er sprake zijn van een verdoving bij een behandeling, extra isolatie, tussenlagen en/of worden er techniekkosten gemaakt. Het is daarom verstandig om voor duurdere behandelingen vooraf een begroting aan te vragen, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Voor behandelingen boven €250,- zijn aanbieders van mondzorg verplicht u een gespecificeerde begroting te geven als u daar om vraagt. Veel tandartsen zijn ook bereid om een begroting voor u te maken bij lagere kosten indien u dat wenst.